6 Ketakutan Seorang Muslim

Foto: Shutterstock

INSPIRADATA. Ustman bin Affan menuturkan bahwa ada enam ketakutan dalam diri seorang Mukmin. “Bagi orang mu’min ada enam macam dalam hal takut yang membayang-bayangi dirinya,” demikian ujarnya.

Pertama, takut jika Allah Swt mencabut iman dari dirinya.

Kedua, takut kepada malaikat pencatat kalau-kalau mereka mencatat segala sesuatu kejelekan yang memalukannya pada hari kiamat.

Ketiga, takut setan yang akan membatalkan (merusak) amal-amalnya.

Keempat, takut kepada malaikat maut yang akan merenggut nyawanya secara mendadak dalam keadaan dirinya lalai.

Kelima, takut kepada dunia yang dapat memperdaya dan menyibukkan dirinya sehingga akhirnya melalaikan akhirat.

Keenam, takut kepada anak istri dan keluarga yang menyebabkan dirinya sibuk mengurusi mereka dan melupakan dzikir kepada Allah Swt.” []

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.