keutamaan berziarah, 3 Keutamaan Berziarah ke Makam Rasulullah
Unik, Informatif , Inspiratif

3 Keutamaan Berziarah ke Makam Rasulullah

0

Nabi Muhammad SAW merupakan insan utama di dunia. Semua akhlak mulia yang dimilikinya patut menjadi contoh bagi semua manusia.

Sebagai umatnya, sudah seharusnya kita memberikan penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Selain shalawat, semua umat Islam juga dianjurkan untuk berziarah ke makan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kesepakatan para ulama mujtahidin. Mereka menyebutkan bahwa berziarah ke makan Nabi merupakan sunnah.

Barang siapa berziarah ke makam Rasulullah SAW, ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah SWT. Lalu apa saja keutamaan berziarah ke makan Rasulullah SAW ini? Berikut ringkasannya yang dikutip dari Infoyunik.

1. Mendapat Syafaat Rasulullah SAW

Salah satu faedah mengunjungi makan Rasulullah adalah akan mendapat syafaat dari sang Kekasih Allah ini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Barang siapa yang berziarah ke kuburku maka wajib baginya mendapat syafaatku”. (HR ad Daruquthni, dan di anggap kuat oleh al al Hafidz Abdul Haq al Isybili dan al Hafidz Taqiyuddin as Subki dan al Hafidz as Suyuthi dan lainnya)

Dalam hadits lain Rasulullah SAW juga menjelaskan yang artinya: “Barang siapa yang datang kepadaku untuk menziarahiku, tidak ada keperluan lain kecuali hanya menziarahiku maka saya pasti akan menjadi pensyafaat bagi dia pada hari kiamat. (Diriwayatkan oleh at Thabarani dan dishahihkan oleh al Hafidz Said ibn As Sakan).

2. Mendapatkan Ampunan Allah

Bagi umat muslim yang bertaubat pada saat berziarah ke makam Rasul, ternyata Rasulullah SAW juga akan memohon ampun atas diri peziarah tersebut kepada Allah. Seperti yang dijelaskan dalan Q.S An Nisa:64 yang artinya:

“Jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (Q.S an Nisa’:64).

3. Mendapatkan Keberkahan 

Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Rahmat dan keberkahan jelas akan meliputinya. Maka semua perbuatan yang berkaitan dengan beliau adalah sebuah keberkahan, termasuk dengan mengunjungi makamnya untuk berziarah.

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dan at Thabarani dalam al Mu’jam al Kabir dan al Ausath dari sahabat Abu Ayub al Anshari, pada suatu hari Ia datang untuk berziarah ke makam Rasulullah. Karena begitu rindu terhadap Rasul Ia pun meletakkan mukanya di atas kubur

Pada saat itu muncul Marwan, ia mengatakan: “Apakah kamu tahu yang sedang kamu kerjakan?”, Kemudian Abu Ayub menoleh padanya dan berkata: “Ya, aku datang pada Rasulullah dan aku tidak datang pada sebuah batu, Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alihi wasallam bersabda:

“Janganlah kalian menangisi agama ini jika dipegang oleh ahlinya, akan tetapi tangisilah agama ini jika agama ini dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya”

Sebagai umat yang mencintainya, seharusnya kita berniat untuk mengunjungi makam manusia paling mulia di alam semesta ini. Sehingga kelak di hari kiamat semoga kita dapat berkumpul dengan beliau. []


Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.