Al-Quran dan Tiga Unta Hamil

0

Membaca al-Qur’an merupakan amalan yang paling berharga, daripada materi dunia. Apalagi kalau kemudian mengamalkannya, kenapa disandingkan dengan unta? Ya karena hewan tersebut identik dengan harta.

Artinya, pahala yang akan didapat dan diberikan ke kita yang membaca atau mengamalkannya lebih baik dan lebih berharga daripada harta dunia itu sendiri.

Sebagaimana diterangkan di dalam hadits:

Abu Hurairah meriwayatkan, bahwasannya Rasulullah s.aw bersabda,

Maukah salah seorang diantara kalian, ia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya tiga unta hamil, gemuk, serta besar?

Para sahabat menjawab, “Iya.”

Rasulullah s.a.w bersabda, “Salah seorang dari kalian yang membaca tiga ayat di dalam shalat lebih baik baginya daripada mendapatkan tiga unta yang hamil, gemuk, serta besar.” (H R Muslim)

Itu hanya salahsatu dalil dari keutamaan al-Quran, baik membaca, menghafal, apalagi mengamalkan dan mengajarkannya. Andai semua orang mengetahuinya. []

Kamu Sedang Offline