Inspirasi dan Data

Rumah-rumah Calon Penghuni Surga

INSPIRADATA. Konon sebelum Islam masuk di Persia, raja-raja negeri itu merasa tak dapat hidup jika hanya memiliki tiga ribu pelayan, seribu koki, seribu pelatih burung rajawali dan seribu pasukan penjaga. Islam kemudian jaya di tanah…

Laporkan iklan

Laporkan iklan