Beberapa Tips Memilih Nama Bayi, Ini Nih

Punya Dua Rahim, Remaja Ini Tak Sadar Sedang Mengandung

Hakikat pemberian nama kepada anak adalah agar ia dikenal serta memuliakannya. Oleh sebab itu para ulama bersepakat akan wajibnya memberi nama. Oleh sebab itu apabila seseorang tidak diberi nama, maka ia akan menjadi seorang yang majhul (tidak dikenal) oleh masyarakat.

Read More »