, Penduduk Madinah, Miliki Keutamaan Ini
Unik, Informatif , Inspiratif

Penduduk Madinah, Miliki Keutamaan Ini

0

Orang yang mengusik ketenangan penduduk Madinah, maka ia akan rugi. Mengapa? Sebab, penduduk Madinah memiliki keutamaan tertentu.

Penduduk Madinah adalah tetangga-tetangga Rasulullah ﷺ, para pemakmur masjidnya, para penghuni negerinya, dan orang-orang yang menjaga tanah haramnya. Jika mereka beristiqamah dan berbuat baik, mereka adalah manusia yang paling tinggi kedudukannya, paling mulia posisinya, mereka wajib dihormati, wajib dicintai dan wajib diberi loyalitas.

BACA JUGA: Madinah Zaman Dahulu

Rasulullah ﷺ melarang menyakiti mereka dengan sabdanya, “Tidaklah seseorang memperdaya penduduk Madinah, melainkan ia larut seperti garam laut dalam air,” (Diriwayatkan Al-Bukhari).

Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidaklah seseorang menghendaki keburukan bagi penduduk Madinah, melainkan Allah melelehkannya ke neraka seperti timah leleh atau garam leleh di air,” (Diriwayatkan Muslim).

Rasulullah ﷺ mendoakan penduduk Madinah diberkahi rezeki mereka sebagai bukti cinta dan pemuliaan beliau terhadap mereka, “Ya Allah, berkahilah mereka di takaran-takaran mereka, berkahilah mereka di sha’ mereka dan mud mereka,” (Diriwayatkan Ath-Thabrani).

Rasulullah ﷺ mewasiatkan umat Islam berbuat baik kepada penduduk Madinah dengan sabdanya, “Madinah adalah tempat hijrahku. Di dalamnya aku tidur dan kebangkitanku daripadanya. Umatku harus melindungi para tetanggaku selagi tidak mengerjakan dosa-dosa besar dan barangsiapa melindungi mereka aku pemberi syafa’at baginya dan saksi baginya pada hari kiamat,” (Diriwayatkan Muslim).

BACA JUGA: Madinah al-Munawwarah dan Keutamaannya

Sungguh, Rasulullah ﷺ begitu memberikan keistimewaan tersendiri bagi penduduk Madinah. Mereka dihormati dan dijaga. Jika ada yang berani menyakiti mereka, maka ia akan merasakan kerugian yang begitu besar. Maka, jika kita ingin mendapat syafa’at Rasulullah, lindungilah mereka yang beriman pada Allah SWT. Wallahu ‘alam. []

Referensi: Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim/Karya: Abu Bakr Jabir Al-Jazairi/Penerbit: Darul Falah


Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.