Tag Archives: HAM

Ini HAM versi Islam

Manusia sebagai khalifah yang mengemban amanah Allah di bumi, hendaknya menjadikan Al-Quran dan sebagai rule model dan grand design dalam mengatur kehidupan serta menjalankan amanat Allah itu.

Read More »