Unik, Informatif , Inspiratif

Untuk Satu Ilmu, Ibnu Abbas Bertanya pada 30 Sahabat

0
, Untuk Satu Ilmu, Ibnu Abbas Bertanya pada 30 Sahabat
Foto; Google

INSPIRADATA. Ibnu Abbas adalah anak paman Rasulullah SAW. dari keturunan Hasyim golongan Quraisy. Lahir tiga tahun sebelum hijriyah. Dia selalu menyertai Rasulullah SAW. Tak heran, jika Rasulullah sayang kepadanya dan selalu mendoakannya.

Ibnu Abbas berkulit putih, tampan, cerdas, dan tekun. Dia tumbuh dengan kecintaan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Tak pernah ragu bertanya saat menghadapi masalah yang tidak dikuasainya. Sangat bersemangat dan pantang menyerah sampai hal yang diinginkan dikuasainya.

Dia pernah berkata, “Aku pernah menanyakan satu masalah kepada 30 orang sahabat.” Ketika dia ditanya, “Bagaimana kau memperoleh ilmu?” jawabnya, “Dengan bertanya dan berpikir.” Dia dikenal sebagai ulama yang kaya ilmu.

Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah memberikan pesan kepadanya, “Pada satu hari saya pernah berada di belakang Nabi Muhammad SAW., Beliau bersabda, ‘Wahai ghulam (anak muda), aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat: Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu.

“Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu suatu keuntungan, hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu.

“Sekiranya mereka berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, niscaya tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Segenap pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering,” (HR. Tirmidzi).

Sumber : Yudiar, Nino. 2009. Keajaiban Doa Orang Tua: Bandung. Khazanah Intelektual


Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.